หลวงพ่อพุฒห่วงใยชาวบ้านอำเภอชายขอบมอบผ้าห่ม450ผืน

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒห่วงใยชาวบ้านอำเภอชายขอบมอบผ้าห่มกันหนาว 450 ผืน น้ำดื่ม 1,800 ขวดและปฏิทินหลวงปู่สรวง 600 แผ่น ให้แก่ กศน. 3 อำเภอชายแดนไทย – กัมพูชานำเอาไปส่งความสุขให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอ ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ศิษย์เอกผู้รับมรดกธรรมของหลวงปู่สรวงและมีความกตัญญูเป็นเลิศ ได้มอบให้ นายสมยศ พันธ์มา รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา นำเอาผ้าห่มกันหนาวอย่างดี จำนวน 450 ผืน น้ำดื่ม จำนวน 1,800 ขวด และปฏิทินหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จำนวน 600 แผ่น มามอบให้กับตัวแทนจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.) จำนวน 3 อำเภอประกอบด้วย ได้แก่ กศน.อำเภอภูสิงห์ กศน.อำเภอขุนหาญ กศน.อำเภอกันทรลักษ์ โดยมี นางสาวภัสด์หทัย โพธิ์ทอง ผอ.กศน.อำเภอภูสิงห์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อจะได้นำเอาไปมอบส่งความสุขตามโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3” พื้นที่ชายแดน ในโอกาสช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2565 ให้กับชาวบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอชายขอบชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน จ.ศรีสะเกษ ต่อไป

 

นางสาวภัสด์หทัย โพธิ์ทอง ผอ.กศน.อำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใย เด็กและเยาวชน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด จัดหาผ้าห่มกันหนาว เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ทุนการศึกษา ส่งมอบเป็นความสุขให้กับนักเรียนตามโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3” พื้นที่ชายแดน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีเมตตาและห่วงใย พสกนิกรทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย โดยในส่วนของ สำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ นายวุฒิพล ทับธานี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.ใน จ.ศรีสะเกษทั้ง 22 อำเภอ ได้จัดทำโครงการ “ศึกษาธิการ ศ.ค.ส.ส่งความสุข ซีซั่น 3(season)” เพื่อขอรับบริจาคผ้าห่มกันหนาว สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน การสอน จากร้านค้า สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในจ.ศรีสะเกษ เพื่อนำไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับ เด็กนักเรียน นักศึกษา กศน.และประชาชน ผู้เดือดร้อน จากภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และพื้นที่ชายแดนด้าน จ.ศรีสะเกษ ในการดำเนินการตามโครงการนี้ กศน.อำเภอภูสิงห์ ได้รับความเมตตาจาก พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา มอบผ้าห่มจำนวน 450 ผืน น้ำดื่ม จำนวน 1,800 ขวด ปฎิทิน พ.ศ. 2565 จำนวน 600 แผ่น เพื่อจะได้นำเอาไปดำเนินการตามโครงการ ศึกษาธิการ ส่งความสุข ให้น้องปีที่ 3

 

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอ ภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า อาตมาภาพมีความห่วงใยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่า อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และขาดแคลน ดังนั้น อาตมาภาพจึงได้นำเอาผ้าห่มหนาว น้ำดื่ม และปฏิทินหลวงปู่สรวง มอบให้ กศน. 3 อำเภอชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อจะได้นำเอาไปมอบส่งความสุขในโอกาสช่วงวันขึ้นปีใหม่ 2565 ให้กับชาวบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอชายขอบชายแดนไทย – กัมพูชาต่อไป///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

 

Related post