พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดสะพานแขวนสมเด็จรัชมังคลานุสรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม อำเภออุทุมพรพิสัย

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดสะพานแขวนสมเด็จรัชมังคลานุสรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม อำเภออุทุมพรพิสัย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม บ้านโนนแดง-โนนม่วง ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11 พระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย, นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญฉลองศาลาการเปรียญและเปิดสะพานแขวนสมเด็จรัชมังคลานุสรณ์ และการแสดงมหกรรมอาหารและสินค้าชุมชน โดยมี นายสมมาศ ถาวร นายก อบต.ทุ่งไชย ร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาชีพ พัฒนารายได้ของชุมชน ทำให้วัดเป็นศูนย์รวมของ บวร หรือ บ้าน – วัด – โรงเรียน เป็นที่พึ่งของชุมชน ชาวบ้านมีรายได้ วัดจึงจะอยู่ได้ ลูกหลานมีการศึกษาในระบบโรงเรียนตามชนบท เช่นที่หมู่บ้านโนนแดง – โนนม่วง ที่ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากจน มีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียว พอได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด19 ก็ส่งผลให้มีการตกงานที่เคยไปรับจ้างมีรายได้ในทุกๆวัน กลับหันหน้ามาทำนา ราคาข้าวก็ไม่ดี คณะกรรมการวัดจึงได้ร่วมกันจัดสถานที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดให้สวยงาม มีดอกไม้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนา พาคนเข้าวัด ชาวบ้านได้มาตั้งร้านค้า เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชน สร้างการมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน สืบไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ได้มาทำหน้าที่ประธาน ในการประกอบพิธีทำบุญฉลองศาลาการเปรียญ และเปิดสะพานแขวน สมเด็จรัชมังคลานุสรณ์ การแสดงมหกรรมอาหารและสินค้าชุมชน ที่เป็นความริเริ่มของ ท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม ที่อดีตเป็นคนตำบลทุ่งไชยแห่งนี้ วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางกลับมาบ้านเกิด ได้พัฒนาวัด จากที่ไม่มีใครรู้จักวัดแห่งนี้ กลายเป็นว่า วันนี้มีคนมากกมายที่เดินทางมาเที่ยวชมดอกไม้ที่สวยงาม ทัศนียภาพของวัดที่งดงาม สงบ ร่มเย็น น่านั่ง น่าเดิน น่าหลงใหล น่ามาปฎิบัติธรรม มีป่าที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติล้วนๆ มีลำธารสายน้ำของลำห้วยวะ ลำห้วยสำราญ ไหลมาบรรจบกัน ขณะเดียวกันทางวัดยังได้จัดทำ สะพานแขวน สลิง ที่ได้มาตรฐานต่างประเทศขนาดใหญ่ ผู้คนสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมภายในเกาะหนองหิน ไปไหว้พระศิวลี ขอพรเจ้าปู่ตา ที่อยู่ดูแลภายในเกาะหนองหิน มีการจัดสวยหย่อม ด้วยการปลูกดอกไม้ ที่ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม เทียบเท่าต่างประเทศ และที่สำคัญยังได้ส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้มานำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาแสดงเป็นมหกรรมอาหารและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม ได้จับจ่ายซื้อหาสินค้า และอาหารได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมมีกิจกรรมดีดี เช่น การปล่อยปลาทำบุญ การยิงหนังสติ๊ก เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการปลูกป่า ไปยังพื้นดินบนเกาะหนองหิน ที่อยู่อีกฝั่งด้านหน้าได้ด้วย จากนี้ก็ขอเชิญทุกท่านได้มาแวะเที่ยวชม มาทำบุญกันที่วัดป่าพิมลมังคลาราม ได้ทุกวัน ทั้งเวลากลางวัน และช่วงหัวค่ำได้

ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม ข่าววาไรตี้-ท่องเที่ยว-อาชีพ วัฒนธรรม ศาสนา สังคม