ราชบุรี – กกต.ราชบุรี ยันไม่มีเลือกตั้ง อบจ.ล่วงหน้า เชิญออกไปใช้สิทธิ 20 ธ.ค.นี้

ราชบุรี – กกต.ราชบุรี ยันไม่มีเลือกตั้ง อบจ.ล่วงหน้า เชิญออกไปใช้สิทธิ 20 ธ.ค.นี้

ราชบุรี – กกต.ราชบุรี ยันไม่มีเลือกตั้ง อบจ.ล่วงหน้า เชิญออกไปใช้สิทธิ 20 ธ.ค.นี้

วันที่ 29 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผอ.สนง.กกต.จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ทาง กกต.ประกาศแจ้งไว้อย่างชัดเจน การเลือกตั้งท้องถิ่น กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เพียงวันเดียวเท่านั้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ออกไปใช้สิทธิ 20 ธ.ค.นี้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง และก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน

หากพบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านพบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนเอง โดยบุคคลนั้นไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ตามแบบ ส.ถ/ผถ. 1/7 โดยนำสำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปแสดงด้วยภายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบจ.ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการค้นหา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดทุกจังหวัด และสายด่วนเลือกตั้ง 1444

////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

การเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม