พังงา-Miss Heritage Amazing Tour ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับนางงาม

พังงา-Miss Heritage Amazing Tour ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับนางงาม

Miss Heritage Amazing Tour ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับนางงาม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา บริษัทสยาม นาการา จำกัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว “ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับนางงาม” (Miss Heritage Amazing Tour) ซึ่งทางบริษัทฯผู้ถือลิขสิทธิ์เวที Miss Heritage Thailand ได้ตั้งโครงการที่นำมรดกความงดงามของความเป็นไทยผ่านนางงามไทยที่รักความเป็นไทย จำนวน 40 สาวงาม โดยทำการคัดเลือกจาก 4 ภาค ของประเทศ ด้วยคุณสมบัติ 4 ประการ คือ 1. Smart โดดเด่น สวยสง่า ดูดี มีความรู้ 2. Spirite มีระเบียบวินัย ใจกว้าง เคารพกติกามารยาท 3. Service Mind มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 4. Simplicity มีความพอเพียง เพียงพอและเรียบง่าย ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและตัวแทนของภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ “ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปกับนางงาม” ที่สำคัญสาวงามที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Miss Heritage Thailand 2020-2021 พร้อมเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตรพิเศษ ที่ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นลูกเสือนางงามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยและของโลก อีกทั้งจะดำรงตำแหน่ง Miss International Thailand อีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยไปสู่เวที 1 ใน 3 เวทีโลก คือ Miss International Pageant 2021 ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงวิกฤติ COVID-19 ผ่านการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไทย เที่ยวเมืองหลัก รักเมืองรอง ล่องสายน้ำของแผ่นดิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางอากาศ และทางสายน้ำ.

ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ รายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม