นครนายก – บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 (Cabling Contest 2020)”

นครนายก – บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 (Cabling Contest 2020)”

นครนายก – บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 (Cabling Contest 2020)” เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 27 พฤศจิกายน 2563

ที่ห้องราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์รีสอทร์ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันทักษะฝีมือสายสัญญาณ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้นในโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8 (Cabling Contest 2020)” โดยมีนายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรและหัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอินเตอรฺลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของประเทศไทย โดยเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา และการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทักษะฝีมือแรงงานด้านสายสัญญาณ (Networks Cabling) ของเยาวชนไทยและเป็นการต่อยอดทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล ในการแข่งขันในปีนี้ ยังคงแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดิม ซึ่งภาคปฏิบัติเป็นการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสายสัญญาณ LAN และการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสาย COAXIAL โดยจะจัดรอบคัดเลือกทั่วทุกภูมิภาค สำหรับผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ได้แก่
นางสาวเจนจิรา แก้วงาม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ได้คะแนน 94. 5 คะแนน รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินจำนวน 50,000 บาท
นายวันชัย นาคขา วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้คะแนน 78.5 คะแนน ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 30.000 บาท
นายฉัตรชัย ชมทรัพย์ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้คะแนน 73.25 คะแนนได้รองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 10.000 บาท ไปครอง

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่ๅ// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม