ประธานกรรมาธิการการศึกษาลงพื้นที่วัดพระธาตุเรืองรองศรีสะเกษ พัฒนาวัดเป็นแลนมาร์คให้นักท่องเที่ยวแวะมาตลอดปี

ประธานกรรมาธิการการศึกษาลงพื้นที่วัดพระธาตุเรืองรองศรีสะเกษ พัฒนาวัดเป็นแลนมาร์คให้นักท่องเที่ยวแวะมาตลอดปี

ประธานกรรมาธิการการศึกษาลงพื้นที่วัดพระธาตุเรืองรองศรีสะเกษ พัฒนาวัดเป็นแลนมาร์คให้นักท่องเที่ยวแวะมาตลอดปี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดพระธาตุเรืองรอง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร ตวง อันทะไชยประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา พร้อมด้วย ดร ดิเรก กวินสุนทรกุล จากสำนักเลขาธิการวุฒิสภา และ ผศ ดร ณัฐพัชร สายเสนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษ ได้ลงพื้นที่พบปะรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนาวัดพระธาตุเรืองรอง โดยมีพระครูปริยัติวีราภรณ์ เลขานุการคณะทำงานวัดพระธาตุเรืองรอง พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอำเภอ และคณะสงฆ์ พร้อมด้วย ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ ส่วนที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการวัดพระธาตุเรืองรอง ร่วมให้การต้อนรับและนำขึ้นสักการะพระบรมสารีริกธาตุชั้น 6 ของพระธาตุเรืองรอง และเข้ากราบนมัสการหลวงปู่ธัมมา พิทักษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเรืองรอง และพบปะรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนการหารือแนวทางพัฒนาวัดพระธาตุเรืองรองเพื่อเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนาต่อไป
ดร ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา กล่าวว่า การพัฒนาวัดพระธาตุเรืองรอง ต้องมี STORY เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ตอบคำถามว่าการสร้างพระธาตุเรืองรองทำไมมี 6 ชั้น อยากให้มีชั้นศาสตร์ของพระราชา ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9 ได้เชื่อมศาสตร์ของทางตะวันตกและตะวันออก ซึ่งมีทั้งความเชื่อและวิทยาศาสตร์ เช่นฝนหลวง กังหันชัยพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง อยากให้มีความเชื่อมโยงกับในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งสืบสานปณิธานรัชกาลที่ 9 ด้วย อยาก ให้เป็นแนว Active learning คิดเองทำเอง แก้ปัญหาเอง ลงมือปฏิบัติเอง เป็นความรู้ที่ยั่งยืนในตัวผู้เรียน ในภาษาพระ คืออะกาลิโก ผู้ปฏิบัติจะเห็นเอง อยากรู้อะไรให้ปฏิบัติ ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งระเบิดจากข้างใน อยากให้ยกในหลวง รัชกาลที่ 9 มาอยู่ในวัดพระองค์เป็นพระอรหันต์ อยากให้เปิดศูนย์ศาสตร์พระราชาในวัด ให้เด็กมาเรียนรู้ ทำ เศรษฐกิจพอเพียง มีชุดความรู้ มีการอบรมการประกอบอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ส่งเสริมการปลูกพืชการเลี้ยง สัตว์ ทำให้คนจิตใจอ่อนโยน และให้วัดเป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีผู้มาปฏิบัตินั่งสมาธิ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ให้ผู้มาเที่ยวมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน อยากให้ยกระดับพระธาตุเรืองรอง สร้างให้เป็นแลนด์มาร์คใครมาศรีสะเกษต้องมาที่นี่ก่อน
ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า พระธาตุเรืองรองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อยู่ใกล้เมืองระยะทางเพียง 8 กิโลเมตร ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้มากราบขอพรจากพระธาตุให้มีชีวิต รุ่งเรือง นักท่องเที่ยวมาชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาวัฒนธรรมชนสี่เผ่า ส่วย ลาว เขมร เยอ ของจังหวัดศรีสะเกษ และเช็คอินถ่ายรูปได้ภาพสวยงามเผยแพร่แชร์ต่อ และในปีที่ผ่านมาวัดพระธาตุเรืองรอง ได้จัดงานเอาบุญเดือน 3 นุ่งผ้าไทย ไหว้พระธาตุเรืองรอง มีพิธีแห่ผ้าสีทองขึ้นห่มพระธาตุชั้นบนสุดด้วย การประชุมวันนี้ได้ข้อแนะนำจากประธานมากมาย เพื่อให้วัดพระธาตุเรืองรอง เป็นแลนมาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาให้ได้ตลอดปีต่อไป
***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม