กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์​รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายทำความดีในสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดอุตรดิตถ์

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์​รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายทำความดีในสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดอุตรดิตถ์

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์​รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเครือข่ายทำความดีในสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธรรมาศักดิ์ หิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการเขื่อนสิริกิติ์ เป็นตัวแทนเขื่อนสิริกิติ์ รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กร ตามโครงการ เหตุการณ์เครือข่ายทำความดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จาก นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับเขื่อนสิริกิติ์จัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรม CSR อาทิ การส่งมอบสิ่งของจำเป็น อาทิ มอบเสากดเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. และตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบสิ่งของ ภายใต้กิจกรรม “ตู้ปันสุข” และโครงการ EGAT Care Back to School มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับโรงเรียนรอบเขื่อนสิริกิติ์
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม