กาญจนบุรี บรรยากาศเปิดด่านผ่อนผันให้ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า ผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์

กาญจนบุรี บรรยากาศเปิดด่านผ่อนผันให้ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า ผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์

กาญจนบุรี บรรยากาศเปิดด่านผ่อนผันให้ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า ผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย –ขณะผู้ประกอบการเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มวันผ่อนผันให้ขนถ่ายสินค้าเป็นสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

จากการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ กาญจนบุรี ได้ผ่อนปรนให้มีการนำเข้า ส่งออกสินค้า สินค้าอุปโภค บริโภค และปศุสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีกทุกชนิด สินค้าทางการเกษตรและสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันทุกประเภท ยกเว้นยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิด ทุกวันพุธและพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยให้เปลี่ยนถ่ายสินค้าในลักษณะท้ายชนท้าย ณ จุดผ่อนชั่วคราทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยให้ปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้านสุขอนามัยในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักsocial distancing ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นั้น

ส่งผลให้เช้าวันนี้บริเวณ ซ.พานิชย์ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างไทย-เมียนมา และเป็นจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ขนถ่านสินค้า ในลักษณะท้ายชนท้าย โดยรถที่ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการทั้งไทยและเมียนมา นำรถยนต์มาชนท้ายเพื่อทำการขนถ่ายสินค้า มีรถบรรทุกของผู้ประกอบการมารอบรรทุกสินค้าและรอนำสินค้าส่งออก จำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรสังขละบุรี เจ้าหน้าที่ทหารหน่วย ฉก ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และตำรวจ มาเฝ้าตรวจตราและดูแลความเรียบร้อย ซี่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยวันนี้มีการนำเข้าหัวหอมจากพม่าจำนวน20 ตัน พร้อมไม้ไผ่จำนวนหนึ่ง ขณะที่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ทำการส่งออกสินค้าจำนวน 5 คันรถบรรทุก โดยผู้เกี่ยวข้องทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถทุกคันที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมาโรคติดต่อ

ขณะที่บริเวณ ซ เกษตร 11 ซึ่งเป็นจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ในการนำเข้าสินค้าจำพวกโคและกระบือ จากเมียนมา และนำออกสินค้าจำพวกสัตว์น้ำ สัตว์บกและสัตว์ปีก โดยวันนี้มีการนำเข้าโคและกระบือจากเมียน มากว่า 170 ตัว โดยเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี ได้เข้ามาทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โคและกระบือทุกตัวที่นำเข้า ก่อนจะมีการต้อนโค กระบือทั้งหมดไว้ในคอกกักสัตว์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเลือดหาเชื้อต้องห้ามและทำการกักโรค เป็นระยะเวลาอย่างน้อย1 สัปดาห์ก่อนอนุญาตให้ทำการเคลื่อนย้ายต่อไป…เสียง…นายไข่ ไม่มีนามสกุล ผู้ประกอบการนำเข้าโค กระบือนายวิทยา พงศ์อาจิณ เจ้าของบริษัทไทยฮอเนต เทรดดิ้ง จำกัด กล่าว

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทบ-เมียนมา ผ่านจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ จากข้อมูลของศุลกากรสังขละบุรี พบว่า ในปี 2562 ไทยส่งสินค้าออก จำนวน 354.91 ล้านบาท นำเข้า 72.25 ล้านบาท ในปี 2563 –วันนี้ ไทยส่งออก 322.96 ล้านบาท นำเข้า 69.69 ล้านบาท หากไม่เกิดวิกฤติโควิต -19 การค้าขายชายแดนด้านนี้ จะมีมูลค่ามากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบัน สินค้าไทยกำลังเป็นที่ต้องการของเมียนมา ประกอบการการขนส่งสินค้าผ่านช่องทางนี้สะดวกสบายและมีระยะทางที่ใกล้ ลดต้นทุนในการขนส่ง ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากพื้นทิอื่น หากรัฐบาลให้ความสนใจและพัฒนาการค้าชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์อย่างจริงจัง จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งไทยและเมียนมา ดีขึ้น มูลค่าการต้าจะสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกหลายเท่าตัว./
////////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม