“นรินทร์ คำสาร” ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงยองสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

“นรินทร์ คำสาร” ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงยองสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลเวียงยองได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงยองสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 โดยมีนายนรินทร์ คำสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง เป็นประธานในการประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง คณะผู้บริหาร นำโดยนายชุวัท สายเกษม ปลัดเทศบาลตำบลเวียงยอง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยองตลอดจนข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงยองเข้าร่วมประชุมสภาฯ ดังกล่าว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม