นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้บุคลากรธารณสุขจังหวัดพังงา ถวายการดูแลรักษาพระสงฆ์จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่เดินทางผ่านและพักค้างในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้บุคลากรธารณสุขจังหวัดพังงา ถวายการดูแลรักษาพระสงฆ์จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่เดินทางผ่านและพักค้างในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้บุคลากรธารณสุขจังหวัดพังงา ถวายการดูแลรักษาพระสงฆ์จาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่เดินทางผ่านและพักค้างในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้บุคลากรสาธารณสุขของ รพ.สต.ในอำเภอตะกั่วป่า ถวายการดูแลด้านการรักษาพยาบาล คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทั่วประเทศรวมจำนวนกว่า 659 รูป ในโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563-2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเดินทางผ่านและพักค้าง ปฏิบัติศาสนกิจ บรรยายธรรม ณ วัดคึกคัก อ.ตะกั่วป่า โดยสรุปยอดพระธุดงค์และฆราวาสรับบริการหน่วยแพทย์เครือข่ายสุขภาพอำเภอตะกั่วป่า ณ วัดคมนียเขต (วัดคึกคัก) ดังนี้
– ทำแผล 23 รูป
– ทำแผลและจ่ายยา 5 รูป
– ตรวจโรค จ่ายยา 40 รูป
-ตรวจโรค ให้คำแนะนำ 4 รูป
– ส่งต่อศูนย์การแพทย์เขาหลัก 3 รูป ลื่นล้มข้อเท้าบวม/ส่งต่อเพื่อไปเอกซเรย์ 1 รูป โดยกู้ภัยเขาหลักให้ความร่วมมือส่งต่อไปพบแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์เขาหลัก ฉีดยากันบาดทะยัก 1 รูป และให้น้ำเกลือนอนสังเกตุอาการ 1 รูป
รวมพระธุดงค์ เจ็บป่วย 71รูป ฆราวาสในขบวน
1 คน ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจรักษา ได้รับความกรุณาจากแพทย์จิตอาสา พ.ญ.จันทร์จิรา แต่ศักดาธรรม แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ช่วยตรวจรักษาในวันนี้ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม