พะเยา-เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สร้างรายได้นับแสนต่อเดือน

พะเยา-เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สร้างรายได้นับแสนต่อเดือน

พะเยา หนาวปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สร้างรายได้กว่าแสนต่อเดือน

วันที่ 1 ธ.ค 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ บ้านแม่จว้า ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทุกๆเช้ามืดตั้งแต่เวลาตีสี่จนถึงเก้าโมงเช้าในการเก็บผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน เช่นขึ้นฉ่าย ผักกาด และผักสลัด นานาชนิด ซึ่งทั้งหมดเป็นการปลูกพืชไร้ดิน หรือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายเดือนละ 80,000-แสนกว่าบาท

นาย ชินวัฒน์   ตาไคร้  อายุ 29 ปีบ้านเลขที่ 178 หมู่ 7 บ้านแม่จััว ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา กล่าวว่า
หลังจากเรียนจบด้านเกษตรมาจากมหาวิทยาเชียงใหม่ เมื่อปี 2558 ก่อนจะกลับมาบ้านเพื่อมาดูแลแม่ควบคู่กับการทำงานประจำ และเริ่มทำการเกษตรในช่วงเวลาว่าง โดยเริ่มแรกปลูกผักสวนครัวขายแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งลาออกจากงานเมื่อสามปีที่ผ่านมาทำเกษตรไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากคนทำไม่มากและต้นทุนน้อย อีกทั้งผักชนิดนี้เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ทุกวันจันทร์  พุธ  และศุกร์ ทุกๆเช้ามืดตั้งแต่เวลาตีสี่จนถึงเก้าโมงเช้าจะเก็บผลผลิต ส่งให้กับห้างค้าปลีกในตัวอำเภอเมืองพะเยา วันละ 70 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 70 บาท ส่วนที่เหลือก็จะส่งให้กับร้านค้า และตลาดสดทั่วไป รวมแล้วสัปดาห์ละประมาณ 250 กิโลกรัม และมีรายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายเดือนละ 7-8 หมื่นบาท  และในอนาคตยังเตรียมขยายแปลงปลูกผักเพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคผักปลอดสารพิษ ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนี้

สำหรับการทำเกษตรตนเองมีความชื่นชอบอยู่แล้วนอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังหันมาทำการเกษตรแล้ว ปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ young smart farmer ดีเด่นของ อำเภอแม่ใจ ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี

เกษตร ปศุสัตว์