ผู้ว่าฯลำพูนลุยลงพื้นที่สั่งการเอง ชาวบ้านเดือดร้อนถนนพัง ไฟจราจรใช้งานไม่ได้ หลังหน่วยงานรับผิดชอบเมินแก้ปัญหา

ผู้ว่าฯลำพูนลุยลงพื้นที่สั่งการเอง ชาวบ้านเดือดร้อนถนนพัง ไฟจราจรใช้งานไม่ได้ หลังหน่วยงานรับผิดชอบเมินแก้ปัญหา

ผู้ว่าฯลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพถนน สายเลี่ยงเมืองลำพูนท่าจักร – เหมืองง่า หลังรับแจ้งจากประชาชนว่าผิวถนนชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน แขวงทางหลวงชนบทลำพูน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน นายชาคร ณ ลำปาง รก.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดของพื้นผิวถนนและไหล่ทาง บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองลำพูนท่าจักร – เหมืองง่า หลังได้รับรายงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ว่าเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าว ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เบื้องต้นได้มอบหมายให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ก่อนหน้านี้แล้วผลการสำรวจพบพื้นผิวถนนเสียหายหลายจุด และสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง มาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนสายดังกล่าว พร้อมสำรวจเพิ่มเติมในทางร่วม ทางแยก จุดเสี่ยง รวมถึงสัญญาณไฟจราจรที่ชำรุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง อันตราย ให้เร่งดำเนินสำรวจ และทำการซ่อมแซมตามจุดต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และให้การสัญจรของพี่น้องประชาชน เป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัย ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ขับขี่ด้วยความระมัดระวังหากพบเห็น ผิวทางชำรุด หรือจุดเสี่ยงตามเส้นทางใด สามารรถแจ้งได้ทาง หน่วยงานที่ดูแลกำกับในพื้นที่ แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน หรือทางผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ เพื่อจะได้ดำเนินการสำรวจและ สั่งการหน่วยงานในพื้นที่เข้าดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม ร้องทุกข์ ร้องเรียน