ราชบุรี – “ไก่ ห้องริ้ว” ลงพื้นที่หาเสียง ชูพัฒนา-ผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่น

ราชบุรี – “ไก่ ห้องริ้ว” ลงพื้นที่หาเสียง ชูพัฒนา-ผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่น

ราชบุรี – “ไก่ ห้องริ้ว” ลงพื้นที่หาเสียง ชูพัฒนา-ผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่น

“ไก่ ห้องริ้ว” หรือ นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว ผู้สมัครเก้าอี้นายก อบจ.ราชบุรี เบอร์ 1 ในนามกลุ่ม New Gen ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดวัดอมรญาติสมาคม อ.ดำเนินสะดวก พร้อม “กอล์ฟ” หรือ นายวสุพล วีระตระกูล ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ราชบุรี เบอร์ 4 เขต 2 อ.ดำเนินสะดวก จากนั้นได้นั่งรถหาเสียงรอบอ.ดำเนินสะดวก เพื่อแนะนำตัว พร้อมชี้แจงนโยบายของกลุ่ม New Gen ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีประชาชนร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว กล่าวว่า การลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก ในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงนโยบายให้ประชาชนได้รับทราบถึงความตั้งใจของกลุ่ม New Gen ซึ่งของตนมีความตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนา จ.ราชบุรี อาศัยความหลากหลายสาขาอาชีพของคนในกลุ่มและแนวร่วม เข้ามาพัฒนา จ.ราชบุรี ซึ่งตนและคณะกลุ่ม New Gen มีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว จ.ราชบุรี และด้านการศึกษา พร้อมผลักดันเศรษฐกิจ จ.ราชบุรี ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนการหาเสียง ตนเน้นลงพื้นที่เข้าหาประชาชนทุกระดับ เป็นการใกล้ชิดประชาชน สร้างความคุ้ยเคย เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริง

///////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

การเมือง