ราชบุรี – ทหารช่าง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

ราชบุรี – ทหารช่าง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

ราชบุรี – ทหารช่าง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 พ.ย.63 ที่สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่าง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2563 โดยทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับบริจาคโลหิตของข้าราชการ นายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ และครอบครัวของกำลังพลกรมการทหารช่าง และจิตอาสาของหน่วยกรมการทหารช่าง โดยมี พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ในโอกาสนี้เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ ได้มอบโลหิตที่ได้รับบริจาคจากกำลังพลและครอบครัว จำนวน. 64,000 ซีซี ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีกำลังพลของกรมการทหารช่าง และครอบครัวร่วมบริจาค จำนวน 300 ราย

ทั้งนี้ในปัจจุบันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าสภากาชาดไทยกำลังขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุต่างๆ และอื่นๆ เพิ่มขึ้น จึงทำให้ปริมาณโลหิตที่มีอยู่ขาดแคลน และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางกรมการทหารช่าง จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 4 ครั้ง มาอย่างต่อเนื่อง

///////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม