กาญจนบุรี ผอ.กกต.กาญจน์ เผยการเลือกตั้งขอให้เล่นตามกติกา!!

กาญจนบุรี ผอ.กกต.กาญจน์ เผยการเลือกตั้งขอให้เล่นตามกติกา!!

กาญจนบุรี ผอ.กกต.กาญจน์ เผยการเลือกตั้งขอให้เล่นตามกติกา!! ส่วน ปชช.ผู้มีสิทธิลงคะแนนสุดตื่นตัว เชื่อเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ. 20 ธ.ค.นี้ เข้าคูหามากถึง 80-90 % ส่วนเรื่องร้อนเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานส่งส่วนกลางพิจารณา ด้านกำนันตึ๋ง ชี้ขอให้พัฒนาด้านปากท้อง ปชช.ก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนสร้างถนน เพราะหากสร้างถนนก่อน แต่ปากท้อง ปชช.ไม่ดีขึ้น ถนนก็ไม่มีความหมาย

วันนี้ 3 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่าสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรีและสมาชิก อบจ.กาญจนบุรีทั้ง 30 เขต ภาพรวมในการหาเสียงเลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบัน จากการติดตามข่าวและลงพื้นที่พบว่าการหาเสียงนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยมีการลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงซึ่งก็เป็นวิธีการปกติของการหาเสียงเลือกตั้ง

สำหรับข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการหาเสียงที่ไม่ถูกต้องนั้น ก็มีการร้องเรียนกันเข้ามาบ้าง ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อสืบสวนหาข่าวในกรณีดังกล่าว แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งเข้ามา แต่ทั้งนี้เราได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาข่าวอยู่ตลอดเวลา

โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงคือทหารและได้มีการพบปะกับกลุ่มเครือข่ายที่มีส่วนร่วมกับ กกต.คือเครือข่ายภาคประชาชน ในการสืบสวนสอบสวนหาข่าวในครั้งนี้

ซึ่งขออนุญาตกราบเรียนในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ท่านได้สั่งกำชับข้าราชการในสังกัดไปแล้ว

ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ท่านได้มีหนังสือส่งไปถึงอำเภอทุกๆอำเภอ เพื่อให้อำเภอสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทจะต้องวางตัวเป้นกลาง เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทจะไปดำเนินการใดๆให้เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครไม่ได้

นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนว่า ในวันที่ 20 ธ.ค.63 ที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิกันให้เยาะๆ

ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน กกต.ได้มีหนังสือแจ้งไปถึงครัวเรือนต่างๆว่าใครมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบรายชื่อในครัวเรือนให้ละเอียด หากพบว่ามีการแจ้งจำนวนผู้มีสิทธิไม่ครบ หรือแจ้งจำนวนผู้มีสิทธิเกินกว่าจำนวนที่มีอยู่ ท่านสามารถไปแจ้งเพิ่มหรือถอนรายชื่อได้ที่สำนักทะเบียน หรือที่ที่ว่าการอำเภอ หรือที่สำนักงานเทศบาลต่างๆได้

โดยส่วนตัวในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนานพอสมควร จึงมองเห็นถึงศักยภาพของพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของชาวจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนตัวแล้วจึงตั้งเป้าเอาไว้ว่าวันที่ 20 ธ.ค.นี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากว่าปัจจุบันประชาชนเริ่มมีการตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

สำหรับประเด็นการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.อาบจ.และนายก อบจ.กาญจนบุรี ปลัด อบจ.กาญจนบุรี ในฐานะ ผอ.ส่วนท้องถิ่น ท่านได้ตรวจสอบและประกาศรายชื่อของผู้รับสมัครและไม่รับสมัครไปแล้ว ส่วนกรณีที่มีบุคคลยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรายหนึ่ง ทางสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างเพื่อที่จะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางเป็นผู้พิจารณาต่อไป

ด้านนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้เปิดเผยก่อนเข้าประชุมที่อาคารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีว่า การเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ที่กำลังเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.63 นี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทย ในฐานะที่เป็นกำนัน ก็ได้มีการประสานกับพี่น้องประชาชนในท้องที่รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.และขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในครั้งนี้ให้มากที่สุด เพราะมันเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งสิทธิที่จะทำให้บ้านเมืองของเราเป็นประชาธิปไตย และจะทำให้ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าไปนั่งในสภา อบจ.ได้มีศักยภาพที่มั่นคงและจะได้เข้าไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้

ตำบลช่องสะเดาจะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน โดยตั้งแต่มีประกาศ พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่นออกมา เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากที่สุด ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นเราได้พยายามบอกกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะเป็นภัยต่อแผ่นดินและชาติไทยของเรา และเราจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเสียงอันบริสุทธิ์ เพื่อที่เราจะได้คนดีมาพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีของเราให้เจริญรุ่งเรือง

แต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากไปถึงผู้ที่กำลังจะได้เข้ามาเป็นนายก และสมาชิก อบจ.ว่าเริ่มแรกเลยคือเราต้องการให้เข้ามาพัฒนาเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างไปด้วย เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการก่อสร้างถนนหนทาง แต่ถ้าความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ดีขึ้น ถนนหนทางก็ไม่มีความหมาย เพราะตำบลช่องสะเดาของเราส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร และมีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยว หากพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้น./
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

การเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม