อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประเพณี ทำขวัญข้าว และก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก เพื่อระลึกถึงบุญคุณ แม่พระโพสพ

อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประเพณี ทำขวัญข้าว และก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก เพื่อระลึกถึงบุญคุณ แม่พระโพสพ

อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประเพณี ทำขวัญข้าว และก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก เพื่อระลึกถึงบุญคุณ แม่พระโพสพ
เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 4ธันวาคม 2563 ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนางกฤตยา กาญจนปัญญานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธี ทำขวัญข้าวและก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก
โดยมี พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์/เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายปรีชา สมชัย นอภ.พิชัย นางวรรณกร สมชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม ผกก.สภ.พิชัย นายกำพล อยู่เจริญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง นายกำจร อยู่เจริญกิจ เกษตรอำเภอพิชัย นายเมือง เพ็ชรแบน สาธารณสุขอำเภอพิชัย นางบุญฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย นายผจญ พูลด้วง นายกอบต.คอรุม นายประพันธ์ แจ้งเอี่ยม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ นางวรพรรณ สุวรรณชื่น ชมรมพิชยรักษ์อำเภอพิชัยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี เมืองพิชัยเป็นเมืองเก่าแก่อายุ 800-900 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยเมื่อแรกตั้งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอู่ทองปีพุทธศักราช 1893 เมืองพิชัยยกเป็น 1 ใน 16 เมืองที่เป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาแล้วและไม่ใช่เป็นเมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากอีกด้วยงานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจึงถูกสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาช้านานอย่างมีคุณค่าโดยเฉพาะพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการกสิกรรมในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนพิชัยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยเมืองพิชัยมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำน่านทั้ง 2 ฝั่งที่อุดมสมบูรณ์เป็นบริเวณกว้างเมืองพิชัยจึงเป็นทำเลทองในการปลูกข้าวคุณภาพมากที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการจัดงานในครั้งนี้อำเภอพิชัยได้ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกำหนดจัดงานทำขวัญข้าวและก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นโดยกำหนดจัดงานในวันที่ 4 ถึง 5 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอขมาแม่พระโพสพ สรรเสริญบูชาและบวงสรวงคุณข้าว คุณน้ำ ได้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำบุญก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับรายได้ในการจัดงานอำเภอจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนา บ้านเกิดพระยาพิชัยสภาพและมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอพิชัยนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้มีการ จัดนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP รวมถึงการแสดงรำมวยลำดับของกลุ่มสตรีอำเภอพิชัย การเต้นกำรำเคียวของโรงเรียนพิชัย การแสดงรำโห่สามลาของกลุ่มแม่บ้านอำเภอพิชัย การแสดงเพลงขวัญข้าวทำนองแร็พโรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม และเทศนา 2 ธรรมาสน์โดยพระครูสุภัทรสันติคุณเจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ และพระปลัดอนุชิตอาทิปัญญาโยวัดใหญ่ท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ในเวลา 09.00 น จะมีพิธี ทำขวัญข้าว พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักหมู่ที่ 9 บ้านห้วยคาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ การแต่งกายในวันพรุ่งนี้ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาว
ณัฐวัฒน์ ราช ประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม วัฒนธรรม