กาญจนบุรี คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) ให้กับนักโทษผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุก ปล่อยตัวออกจากเรือนจำทองผาภูมิก่อนกำหนด 20 ราย

กาญจนบุรี คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) ให้กับนักโทษผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุก ปล่อยตัวออกจากเรือนจำทองผาภูมิก่อนกำหนด 20 ราย

กาญจนบุรี คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) ให้กับนักโทษผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุก ปล่อยตัวออกจากเรือนจำทองผาภูมิก่อนกำหนด 20 ราย

วันนี้ 4 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ พนักงานคุมประพฤติกลุ่มงานคุมความประพฤติ อธิบายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) ให้กับนักโทษผู้ได้รับการพักการลงโทษจำคุก ปล่อยตัวออกจากเรือนจำทองผาภูมิ ก่อนกำหนด 20 ราย

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถออกไปทำงานช่วยเหลือครอบครัว และลดปัญหาแออัดในเรือนจำ ตามนโยบายกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring/EM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลและติดตามผู้กระทำผิด เสริมความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม

ตลอดจนให้โอกาสผู้กระทำผิดลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน โดยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความยุติธรรมอย่างแท้จริง ลดความแออัด ของผู้ต้องขังในเรือนจำ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ ในการจำคุกผู้ต้องขังในเรือนจำ./
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม