ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” ร่วมเกี่ยวข้าวสามัคคี ไร่ดีต่อใจ ” บ้านวังรี

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” ร่วมเกี่ยวข้าวสามัคคี ไร่ดีต่อใจ ” บ้านวังรี

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” ร่วมเกี่ยวข้าวสามัคคี ไร่ดีต่อใจ ” บ้านวังรี

ที่ผ่านมาเครือข่าย young smart farmer สระแก้วจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว และเปิดตลาด green farmer market ต้อนรับลมหนาว มีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าฯ นำยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วน เยาวชนประชาชน ลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการดำนาวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ณ แปลงนาสาธิตศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ไร่ดีต่อใจ หมู่ที่ 1 บ้านวังรี ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

หลังจากลงเกี่ยวข้าวเสร็จจากแปลงนาสาธิต นางสาวรัฐรินทร์ สว่างสาลีรัฐ ประธาน YSF นำคณะผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมโรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมได้บรรยายสรูปให้แก่คณะผู้ว่าฯ รับทราบ ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ อาหารดี ปลอดภัย

โอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิดงานตลาดกรีนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ต้อนรับลมหนาว ณ บริเวณปั๊ม ปตท.สี่แยกวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยเครือข่าย young smart farmer จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายเกษตร เครือข่ายตลาดเกษตรกร เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP และฟาร์มเอาเลทจังหวัดสระแก้วจัดขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากภาคส่วนราชการหลายหน่วยงาน เช่น เกษตรจังหวัดสระแก้ว อำเภอ ทหาร ตำรวจ อาจารย์ นักศึกษา จาก ม.บูรพา วิทยาสระแก้ว นักเรียนจากโรงเรียนบ้านวังรี อาจารย์จากศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพราษฏร์ไทย ฯ สื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมงาน

…//ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ สวท.สระแก้ว..ภาพ-ข่าว

ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันธ์สง่าวงค์ อู้อี้
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม