สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ปลัดอำเภอ กำนันผู้ใช้บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ปลัดอำเภอ กำนันผู้ใช้บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้การอำนวยการของ
ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานกิจกรรมจิตอาสาฯ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
เวลา 15.30 น.
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ปลัดอำเภอ กำนันผู้ใช้บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ภายใต้กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ป่าชายเลนบ้านท่ามะพร้าว (หลังตลาดนัดวิสุทธิ์ยิ่งเจริญ) หมู่ที่ 10 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ท่านณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม