ศรีสะเกษ!!พ่ออุ้มลูกขอพรหลวงปู่สรวงให้ลูกเป็นคนดีขณะที่หลวงพ่อพุฒอวยพรให้พ่อทุกคนสุขภาพแข็งแรงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก

ศรีสะเกษ!!พ่ออุ้มลูกขอพรหลวงปู่สรวงให้ลูกเป็นคนดีขณะที่หลวงพ่อพุฒอวยพรให้พ่อทุกคนสุขภาพแข็งแรงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก

ศรีสะเกษ!!พ่ออุ้มลูกขอพรหลวงปู่สรวงให้ลูกเป็นคนดีขณะที่หลวงพ่อพุฒอวยพรให้พ่อทุกคนสุขภาพแข็งแรงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยหลังจากประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแล้ว บรรดาคุณพ่อได้อุ้มลูกและนำครอบครัวขึ้นไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่สรวง เพื่อกราบขอพรให้ลูกชายของตนโตขึ้นเป็นคนดี เรียนหนังสือเก่ง เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป พร้อมทั้งได้นำครอบครัวลอดใต้สรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อขอให้สิ่งที่ไม่ดีงามให้ออกไปพ้นจากตนเองและครอบครัว
พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ อาตมาภาพได้นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 ในวันที่สำคัญนี้ อาตมาภาพขออำนวยพรให้บรรดาคุณพ่อทุกคนทั่วประเทศจงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นเสาหลักของครอบครัว และขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป
*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม