เปิดแล้ว ถนนคนเดินบ้านปากถัก… เมืองเหมืองเก่ากะปง สุดคลาสสิคท่ามกลางบ้านเรือนย้อนยุค

เปิดแล้ว ถนนคนเดินบ้านปากถัก… เมืองเหมืองเก่ากะปง สุดคลาสสิคท่ามกลางบ้านเรือนย้อนยุค

เปิดแล้ว ถนนคนเดินบ้านปากถัก… เมืองเหมืองเก่ากะปง สุดคลาสสิคท่ามกลางบ้านเรือนย้อนยุค

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ บริเวณตลาดปากถัก ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เทศบาลตำบลท่านา ชุมชนบ้านปากถัก ได้เปิดถนนคนเดินบ้านปากถัก… เมืองเหมืองเก่ากะปง ถนนคนเดินสุดคลาสสิคท่ามกลางบ้านเรือนย้อนยุคแบบโบราณ เรียงรายตลอดระยะทางกว่า 500 เมตร ชม ชิม ช๊อป สินค้าและอาหารพื้นถิ่น การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ย้อนรอยเหมืองเมืองเก่ากะปง
เปิดให้บริการแล้ว หลังจากปิดไปเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทุกวันเสาร์ เวลาระหว่าง 15.00 – 20.00 น. มีร้านจำหน่ายอาหารผักผลไม้ ขนมและสินค้ากว่า 200 ร้าน โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอกะปงด้านมาตรการความปลอดภัยจากสถานการณ์COVID-19 วันนี้เป็นวันเสาร์แรก มีประชาชนเข้าร่วม ชม ชิม ช๊อป อย่างคับคั่ง.
(ภาพ บุญชม ประกอบแสง).
ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.พังงา

ข่าววาไรตี้-ท่องเที่ยว-อาชีพ