นครนายก – วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ

นครนายก – วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ

นครนายก – วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพหารายได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ที่โรงเรียนบ้านคลองเหมือง ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่ง 10กิโลเมตรและ 5 กิโลเมตร ที่โรงเรียนบ้านคลองเหมืองจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังการที่ถูกวิธี และตามความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งจากพื้นที่ต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมการวิ่งเพื่อการศึกษา ทั้งจากชมรมนักวิ่ง นักปั่น ชมรมส่งเสริมสุขภาพ และนักวิ่งเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ในการจัดงานวิ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มีการจัดวิ่งมา ได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศที่ค่อนข้างเย็นในช่วงต้นฤดูหนาวและได้ชื่นชมธรรมชาติสองข้างทาง ในเส้นทางวิ่งทั้ง 2 ประเภท ได้ชมวิถีชีวิตของคนพื้นที่ชนบทแบบเรียบง่าย และความงดงามตามธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามคำขวัญที่ว่า” นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ”

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

กีฬา สุขภาพ