ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563
เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 235 ทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการ โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ปกครองเด็กและเยาวชนผู้พิการ จังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ในโอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ “เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ” และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดแสดงผลการดำเนินงานของบุคากรในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว ด้วย

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ

การศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม