ราชบุรี – เครือข่ายเด็กไทยฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินหวาน ‘หวานน้อยสั่งได้’

ราชบุรี – เครือข่ายเด็กไทยฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินหวาน ‘หวานน้อยสั่งได้’

ราชบุรี – เครือข่ายเด็กไทยฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินหวาน ‘หวานน้อยสั่งได้’

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานจับมือตลาดดัง รณรงค์ร้านขายเครื่องดื่ม ‘หวานน้อยสั่งได้’

วันนี้ ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด หรือตลาดศรีเมือง ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในฐานะผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.พร้อมด้วย ทันตแพทย์นิพัทธิ์ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจ.ราชบุรี ประธานคณะทำงานรณรงค์ลดบริโภคหวาน จ.ราชบุรี ได้ร่วมกันมอบป้ายธงประชาสัมพันธ์โครงการหวานน้อยสั่งได้ ให้กับนางวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ในพิธีมอบป้ายประชาสัมพันธ์ประกาศเกียรติคุณและตุ๊กตามดสัญลักษณ์หวานน้อยแก่ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มของตลาด จำนวน 16 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในฐานะผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานฯ กล่าวว่า ปริมาณน้ำตาลที่ประชาชนสามารถบริโภคได้ต่อวันไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา แต่ปรากฏว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคน้ำตาลมากสูงสุดถึง 26 ช้อนชาต่อวัน ซึ่ง 10 – 12 ช้อน มาจากการบริโภคเครื่องดื่ม ดังนั้น การลดปริมาณการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่มสามารถลดการกินหวานที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานลงได้อย่างชัดเจน ซึ่งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานหวานน้อยลงได้อย่างดี โดยเฉพาะให้ผู้ประกอบการร่วมมือเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการรับประทานเครื่องดื่มหวานน้อยลง แบบสั่งได้ ซึ่งจะตรงตามโครงการรณรงค์ฯ ที่เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค

//////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม