ภูเก็ต-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ม.8 ต.เทพกระษัตรี เป็นตัวแทนรับถุงยังชีพ จากสภากาชาด ให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง และนำส่งมอบ จำนวน 40 ครอบครัว

ภูเก็ต-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ม.8 ต.เทพกระษัตรี เป็นตัวแทนรับถุงยังชีพ จากสภากาชาด ให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง และนำส่งมอบ จำนวน 40 ครอบครัว

นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์
ท่านนายอำเภอถลาง

8 ธ.ค 63 นายไกรสร พันธ์ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพรุสมภาร มอบหมายให้ นางสาวพันธุ์หอม เนาว์ไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ม.8 เป็นตัวแทนรับถุงยังชีพ จากสภากาชาด ให้ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง และนำส่งมอบ จำนวน 40 ครอบครัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายไกรสร พันธ์ทิพย์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านพรุสมภาร
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม