แม่ทัพภาค ๑ ลงพื้นที่มอบนโยบาย ตรวจชายแดน ด้านจังหวัดสระแก้ว

แม่ทัพภาค ๑ ลงพื้นที่มอบนโยบาย ตรวจชายแดน ด้านจังหวัดสระแก้ว

 

แม่ทัพภาค ๑ ลงพื้นที่มอบนโยบาย ตรวจชายแดน ด้านจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลโท เจริญชัย หินเธาร์ แม่ทัพภาคที่ ๑ และพลตรี สุขสันต์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ ๑ พร้อมคณะลงพื้นที่มอบนโยบายให้กองกำลังบูรพา และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา ด้านชายแดนจังหวัดสระแก้ว

เนื่องด้วย พลตรี อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ พันเอก เสกสันต์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับแม่ทัพและคณะ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ในจังหวัดสระแก้ว และพันตำรวจเอก ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๑๒ ให้การต้อนรับในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.บูรพา

กองกำลังบูรพา ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ ๑ มายึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการบูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ในการสืบหากลุ่มขบวนการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เพื่อนำมาวางแผนในการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ในการสกัดกั้นและปราบปราบกลุ่มขบวนการกระทำผิดกฎหมาย ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว

รวมถึงการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 บริเวณชายแดน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนภายในจังหวัดสระแก้ว ให้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น คณะแม่ทัพภาคที่ ๑ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับหน่วยงานและชาวบ้าน ที่บ้านทับทิมสยาม 03 อำเภอตาพระยา และเดินทางมามอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมกองร้อยทหารพรานที่ ๑๒๐๕ กรมทหารพรานที่ ๑๒ โดยมีพันเอก เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชูติ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๑๒ และพันโท ณัฐพล ม้วนเงิน รอง ผบ.ทพ.๑๒ พันตรี ชาญ ว่องไวเมธี ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมด่านธรรมชาติ ระหว่าง กม.ที่ ๖-๗ ถนนศรีเพ็ญ บ้านป่าไร่อ.อรัญ-ตาพระยา ตามตระเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว พร้อมได้มอบสิ่งของแก่กำลังพลของ กกล.บูรพา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

และได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ โดยมี นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายอนันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์ รองนายด่านศุลกากร พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก.ตม.สระแก้วให้การต้อนรับ และได้บรรยายสรูปการปฏิบัติงานของด่านศุลกากร และ ด่าน ตม.ให้แม่ทัพ และคณะรับทราบ คณะแม่ทัพภาคที่ ๑ หมดภารกิจการตรวจเยี่ยมเดินทางกลับ

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม