ชาวโคก หนอง​น า​อ.พิชัย อุตรดิตถ์​ไฟแรง!! ลุยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงรุก

ชาวโคก หนอง​น า​อ.พิชัย อุตรดิตถ์​ไฟแรง!! ลุยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงรุก

ชาวโคก หนอง​น า​อ.พิชัย อุตรดิตถ์​ไฟแรง!! ลุยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงรุก
นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ จากลูกจ้างเหมาบริการฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยแบ่งทีมออกเป็น 3 โซน ได้แก่ ทีมโคกเหนือ (ตำบลท่าสัก บ้านดารา ไร่อ้อย) ทีมโคกกลาง (ตำบลในเมือง คอรุม นายาง) และทีมโคกใต้ (ตำบลบ้านหม้อ พญาแมน บ้านโคน) เพื่อลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้น ความต้องการดำเนินกิจกรรม และความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามกรอบแนวทางที่กำหนด ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม