ชัยภูมิ ชาวอำเภอหนองบัวระเหว ร่วมแต่งชุดไทยรำถวาย เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม อย่างคึกคัก ชาวอำเภอหนองบัวระเหวร่วมแห่เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม อย่างคึกคัก

ชัยภูมิ ชาวอำเภอหนองบัวระเหว ร่วมแต่งชุดไทยรำถวาย เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม อย่างคึกคัก ชาวอำเภอหนองบัวระเหวร่วมแห่เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม อย่างคึกคัก

ชัยภูมิ ชาวอำเภอหนองบัวระเหว ร่วมแต่งชุดไทยรำถวาย เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม อย่างคึกคัก
ชาวอำเภอหนองบัวระเหวร่วมแห่เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม อย่างคึกคัก โดยจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 11 -12 ธันวาคม ของทุกปี

นายณัฐพศุตม์ โชติจิระศิริกุล ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอ นำหัวหน้าส่วนราชการและชาวอำเภอหนองบัวระเหว จะร่วมจัดกิจกรรมแห่เจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอหนองบัวระเหว โดยปีนี้ชาวอำเภอหนองบัวระเหวได้รวมใจแต่กายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยพื้นถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำอำเภอ ซึ่งได้จัดขึ้นทุก วันที่1-12 ธันวาคม ของทุกปี โดยขบวนแห่ได้เริ่มจาก ศาลเจ้าพ่อหลวงอภัย เจ้าแม่อรพิมซึ่งตั้ง อยู่ที่หมู่ ที่ ๖ ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยปกติจะมีพิธีบวงสรวงสักการะและแห่ไปตามชุมชนในเขตเทศบาลหนองบัวระเหว เป็นระยะทางกว่า5กิโลเมตร ระหว่างทางก็จะมีชาวบ้านนำอาหารหวานคาวน้ำดื่มมาตั้งที่บริเวณหน้าบ้านเพื่อเป็นโรงทานให้กับผู้มาร่วมขบวนแห่ได้กินกันอย่างอิ่มหนำสำราญและคึกคักตลอดสายทาง จากนั้นก็ได้นำรูปปั้นของเจ้าพ่อและเจ้าแม่มาตั้งภายในบริเวณงาน ถนนหน้าตลาดสดอำเภอหนองบัวระเหว ซึ่งได้จัดสถานที่ตั้งไว้ให้ชาวบ้านได้สักการะบูชาในขณะที่มาเที่ยวงานประจำปี เวลากลางคืนก็จะมีการจัดมหรสพสมโภชน์ตลอดคืนโดยปีนีคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมา/////////
/////////////วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน ////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม