ราชบุรี – ผู้สมัครหนุ่มไฟแรง ลุยร่องสวนองุ่นอ้อนขอคะแนนเสียง

ราชบุรี – ผู้สมัครหนุ่มไฟแรง ลุยร่องสวนองุ่นอ้อนขอคะแนนเสียง

ราชบุรี – ผู้สมัครหนุ่มไฟแรง ลุยร่องสวนองุ่นอ้อนขอคะแนนเสียง

การเลือกตั้งนายกอบจ. และส.อบจ.พร้อมกันทั่วประเทศ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 ใกล้เข้ามาทุกขณะ บรรยากาศการลุยหาเสียงของบรรดาผู้สมัคร ทั้งนายกอบจ. และส.อบจ.ต่างเป็นไปอย่างเข้มข้น มีสีสัน แต่ในบางพื้นที่การเข้าขอคะแนนเสียงจากชาวบ้านเป็นไปอย่างลำบาก ทุลักทุเล เช่นในพื้นที่อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวน ในช่วงกลางวันชาวบ้านจึงต้องลงทำงานในสวน บรรดาผู้สมัครก็ต้องลุยเข้าสวนไปหาเสียงด้วย

นายสุปัญญา หรือท้วน ศิริรัศมี อายุ 32 ปี ผู้สมัครส.อบจ. เบอร์ 2 เขต 3 อ.ดำเนินสะดวก ในนามคณะก้าวหน้า ดีกรีจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ กำลังศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาอายุ 12 ปี ก ประจำปี 2543 , รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตซอลควิกจูเนียร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2549 , ชนะเลิศอันดับที่1 ฟุตซอลนักเรียนนักศึกษาครั้งที่28 ตักสิลาเกมส์ จ.มหาสารคราม ประจำปี 2550, ชนะเลิศอันดับ1 ฟุตซอลโลตัสชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2550 , รองชนะเลิศอันดับ1 ฟุตซอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่37 พิษณุโลกเกมส์ จ.พิษณุโลก ประจำปี 2551, รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตซอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่38 ตรังเกมส์ จ.ตรัง ประจำปี 2552 , และชนะเลิศอันดับ1 ฟุตซอลกีฬาแห่งชาติครั้งที่46 เจียงฮายเกมส์ จ.เชียงราย ประจำปี 2561

นายสุปัญญา หรือท้วน ศิริรัศมี ตั้งใจลงสมัคร ส.อบจ.อ.ดำเนินสะดวก มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบ้านเกิด ลุยหาเสียงทุกวัน แม้ต้องบุกเข้าสวนที่ชาวบ้านกำลังทำงาน ลุยสวนองุ่นในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ข้ามไม้แผ่นเล็กๆ ที่ใช้ทำสะพานข้ามร่องสวน ชนิดถ้าเดินพลาดก็ต้องตกน้ำ เข้าไปแจกแผ่นพับเสนอนโยบายของกลุ่ม ขณะแรงงานชาวบ้านกำลังแต่งกิ่งองุ่นกว่า 60 คน เพื่อขอคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ส.อบจ.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

//////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

การเมือง