กาญจนบุรี แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และ การป้องกันโควิต ตามแนวชายแดน สังขละบุรีย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน พร้อมทั้งมอบ ผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานตามแนวชายแดน

กาญจนบุรี แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และ การป้องกันโควิต ตามแนวชายแดน สังขละบุรีย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน พร้อมทั้งมอบ ผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานตามแนวชายแดน

กาญจนบุรี แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และ การป้องกันโควิต ตามแนวชายแดน สังขละบุรีย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน พร้อมทั้งมอบ ผ้าห่มกันหนาว และเสื้อกันหนาวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานตามแนวชายแดน

วันนี้ 11 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 และคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และติดตามสถานการณ์การชายแดน และการปีองกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 ในพื้นที่ จุดผ่อนปรนชั่วคราว ช่องทางด่านเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมี พลตรีบรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พันเอก สุทธิพรจุลละปานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า นายปกรณ์ กรรณวัลลี นอภ.สังขละบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการทำงานของหน่วยและสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ที่หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า บริเวณหน้าด่านเจดีย์สามองค์ พร้อมทั้งได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวด่านเจดีย์สามองค์ในช่วงวันหยุดยาว

ก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานป้องกันการลักลอบข้ามแดนและสิ่งผิดกฎหมาย บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ใน ซ พานิชย์ 9-11 ซึ่งมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า (กองกำลังสุรสีห์) ร่วมกับ ตชด.ร้อย 134 สังขละบุรี และ อส.อ.สังขละบุรี จัดเวรยามเฝ้าช่องทางและลาดตระเวน พร้อมทั้งวางลวดหนาม ป้องกันตลอดแนวชายแดน

ต่อจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังช่องทางหกพันไร่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบมอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าตามแนวชายแดนพร้อมทั้งให้โอวาทแก่กำลังพล และขอบคุณในการทุ่มเทเสียสละความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายที่ทำให้พื้นที่ชายแดนมีความสงบเรียบร้อย ตลอดเท่าที่ผ่านมา มีภัยจากประเทศเพื่อนบ้านรุกราน แต่ในปัจจุบัน มีการลุกลามของโรคโควิดขอให้เจ้าหน้าที่และกำลังพลทุกนาย ตรวจตราตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดในการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการป้องการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ตามแนวชายแดน

ตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกซึ้งพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้เจ้าที่ ทำการการลาดตระเวนตรวจสอบเขตแนวเพื่อป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างเคร่งครัดก่อนจะเดินทางมายังบริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารชุดสายตรวจทางน้ำ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยมี พ.อ เฉลิมพล สังข์ต้อง รอง.ผบ.ฉก.ลาดหญ้า (กองกำลังสุรสีห์) นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อช.เขาแหลม ผู้นำชุมชนบ้านวังกะ ให้การต้อนรับ

ในโอการนี้ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งรับผิดชอบการลาดตระเวนป้องกันการลักลอบขนแรงงานจากสังขละบุรีไปยังพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ ซึ่งเป็นเส้นทางที่การข่าวพบว่าเป็นเส้นทางที่ขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองนิยมหันมาใช้ หลบหลีกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากทะเลสาปเขื่อนวชิราลงกรณ มีผืนน้ำที่กว้างและมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ เป็นที่หลบซ่อนมากมาย ทำให้เป็นอุปสรรคในการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อช.แห่งชาติเขาแหลม การการออกตรวจร่วม และแจ้งเบาะแส โดยก่อนจะเดินทางกลับ พลโท เจริญชัย หินเธาว์ ได้พบปะผู้นำชุมชน และสมาชิกชมรมเรือนำเที่ยวบ้านวังกะ ในโอกาสนี้ได้ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน สมาชิกชมรมเรือนำเที่ยวทุกคน ให้ช่วยกันป้องกันและให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบเห็นว่ามีการนำพาบุคคลต่างด้าวเข้ามา เพื่อป้องกันให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด 19 ./
/////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม