ราชบุรี – ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง

ราชบุรี – ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง

ราชบุรี – ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง

กกต.ราชบุรีร่วมกับ อบจ.ราชบุรีปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์กระตุ้นประชาชนชาวราชบุรีออกมาใช้สิทธิ์ “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”

วันที่ 16 ธ.ค.63 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผวจ.ราชบุรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อม พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผอ.สนง.กกต.จ.ราชบุรี, นาย ณรงค์ ทีเกาะ รองผอ.สนง.กกต.จ.ราชบุรี, น.ส.สุกี ศรีสุเทพ ผอ.กกต.ประจำอบจ.ราชบุรี และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งและกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยมีนางสาวสุกี ศรีสุเทพ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจ ในการดำเนินการเลือกตั้งตามแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

โดยได้จัดกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯในช่วงที่ 3 โค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง โดยจัดรถประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ไปยังอำเภอต่างๆทั้ง 10 อำเภอ จำนวน 20 คัน ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2563 และกิจกรรมเชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตามเป้าหมายที่หวังไว้คือ ไม่น้อยกว่า 60% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

//////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม