โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ตามโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ.

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ตามโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ.

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ตามโครงการห้องเรียนสีเขียว กฟผ.
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ นายนิมิต สุจิรัตนวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม-2 พร้อมผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 โดยมี นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายสุรินทร์ ปริมาณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา นายสิทธิกร ใจกล้า และนายนิรุจน์ นาสม ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 พร้อมคณะครู และนักเรียนร่วมกันรับมอบ
ทั้งนี้โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ กับ กฟผ. พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียว ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินในปี พ.ศ. 2562 และรักษามาตรฐานโรงเรียนสีเขียวภายใต้องค์ประกอบ 3 อ. อาคาร อุปกรณ์ และอุปนิสัย มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชนในด้านการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงจนเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมกันนี้คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมรับชมการแสดงจากนักเรียน
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม