อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปการณ์การเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสอดส่องความผิดปกติในคืนก่อนวันเลือกตั้ง

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปการณ์การเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสอดส่องความผิดปกติในคืนก่อนวันเลือกตั้ง

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แจกจ่ายบัตรเลือกตั้งและอุปการณ์การเลือกตั้ง ส.อบจ.และ นายก อบจ. ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสอดส่องความผิดปกติในคืนก่อนวันเลือกตั้ง

(19 ธ.ค.63) นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ อำเภอเมืองมีทั้งหมด 8 เขต 250 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งถือว่ามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดในจังหวัด โดยได้มีการนัดคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมารับวัสดุอุปกรณ์พร้อมกับบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงละ 4 เขต เพื่อลดการแออัดในพื้นที่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับสิ่งของที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยได้รับนั้น ประกอบด้วย บัตรเลือกตั้ง กล่องเลือกตั้ง ฉากกั้น ป้ายประกาศรายชื่อ วัสดุเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร นอกจากนี้ยังมี หน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย
ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ให้สอดส่องดูแลความเรียบร้อยในค่ำคืนนี้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้ทันกับสถานการณ์ต่อไป
ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม