ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จังหวัดพังงา
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 กรณี Lockdown จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สั่งการให้มีมาตรการเข้มข้นในแรงงงานต่างชาติ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้มงวดในการเฝ้าระวังแรงงานต่างชาติ ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยใช้มาตรการ Scan Seal และ Clean โดยเฉพาะในอำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วป่าและคุระบุรี ให้อสม./อสต.เคาะประตูบ้าน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง สำหรับประชาชนทั่วไปยังคงปฏิบัติตัวตามคำสั่งของจังหวัดพังงา อย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ผู้ที่เดินทางกลับจากพื่นที่เสี่ยงต้องรายงานตัวและดูแลตนเอง หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินการตรวจ รักษา และเฝ้าระวังตามมาตรการต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม