“ชาคร  ณ ลำปาง” รก.ปภ.ลำพูน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยเเห่งชาติปี 63

“ชาคร  ณ ลำปาง” รก.ปภ.ลำพูน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยเเห่งชาติปี 63

ปภ.ลำพูน จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยเเห่งชาติปี 63 ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย

วันนี้ (21 ธันวาคม 2563) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยเเห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เเละร่วมพิธีไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีนายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กู้ภัย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายชาคร  ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 กําหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ซึ่งการจัดงานถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมของประชาชนในการรับมือจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์ รวมถึงปลูกจิตสํานึก การดําเนินชีวิตที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย

โดยกิจกรรมนี้เป็นการดําเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ คือ ภัยพิบัติจากซึนามิ เมื่อปี พ.ศ.2547 ควรถือเป็นโอกาสสําคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม