มณฑลทหารบกที่ 35 เปิด“ปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุก ยับยั้ง ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ป้องกันได้ทันท่วงที”

มณฑลทหารบกที่ 35 เปิด“ปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุก ยับยั้ง ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ป้องกันได้ทันท่วงที”

มณฑลทหารบกที่ 35 เปิด“ปฏิบัติการตรวจค้นหาเชิงรุก ยับยั้ง ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ป้องกันได้ทันท่วงที”
เมื่อเวลา 1700 น.ของวันที่ 21 ธ.ค.63 พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.35 / ผอ.ศบค.19 มทบ.35 ได้สั่งการให้ พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 นำกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เข้าร่วมกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายผล ดำธรรม ผวจ.อ.ต. นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ทำการตรวจคัดกรองประชาชนซึ่งเป็นผู้ขายของในตลาดป่าขนุน ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จง.อ.ต.เพื่อตรวจหาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง
โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) แบบเชิงรุกการค้นหา Active Case Finding ให้กับประชาชนจำนวน 200 ราย ซึ่งได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากเหตุการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ณ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามที่ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็น 1 ใน 2 โรงพยาบาลกองทัพบก ที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก สนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขอย่างเต็มขีดความสามารถ และค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จากกรณี มีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 รายที่เป็นแม่ค้าอาหารทะเลสดใน ตลาดป่าขนุน ที่มีประวัติการเดินทางกลับจาก จว.สมุทรสาคร ดังที่รายงานให้ทราบไป ณ ลานตากข้าว ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จว.อ.ต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม