ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

วันนี้(22 ธ.ค. 63) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม