ราชบุรี – ทหารช่างช่วยชาวบ้าน มอบบ้านให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

ราชบุรี – ทหารช่างช่วยชาวบ้าน มอบบ้านให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

ราชบุรี – ทหารช่างช่วยชาวบ้าน มอบบ้านให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

วันที่ 22 ธ.ค.63 ที่บ้านเลขที่ 208 หมู่ 4 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” โดยได้มอบบ้านที่แล้วเสร็จ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับ นายชลิต สุทธิวรรณอาภา อายุ 66 ปี อาศัยอยู่กับบุตรชายที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมกัน 2 คน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย และได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีนายสมภูมิ ไวคกุล นายกเทศบาลตำบลเขางู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้

สำหรับบ้านหลังดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลเขางู ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ ถึงกรมการทหารช่าง จากนั้น พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง ได้สั่งการให้ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยพร้อมเครื่องมือ เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ใหม่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 36 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องนอน , ห้องน้ำ , ห้องโถง และห้องอาหาร โดยปลูกสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ พื้นขัดมัน พร้อมกับเดินระบบไฟฟ้า และระบบประปาใหม่ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. ถึง 31 ต.ค.63 รวมระยะเวลา 108 วัน และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่นี้ ทางไร่จิราภรณ์ รีสอร์ท ราชบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ส่วนกรมการทหารช่าง สนับสนุนยุทโธปกรณ์ เครื่องมือช่าง และน้ำมันเชิ้อเพลิง พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย

โครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหาร ทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส ตามศักยภาพของหน่วย ที่จะสามารถดำเนินการได้ โดย กรมการทหารช่าง เป็นหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งทางด้านกำลังพล และเครื่องมือช่าง จึงได้จัดให้มีโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ขึ้น โดยทหารช่างสนับสนุน วัสดุก่อสร้างให้ทั้งหมด หรือมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน จัดหาวัสดุก่อสร้างมาช่วย ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ได้เริ่มตั้งแต่ ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเจ้ากรมการทหารช่าง ได้กรุณาอนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ทุกหน่วย เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่ที่หน่วยรับภารกิจในงานก่อสร้างต่าง ๆ

//////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม