ชาวบ้านสามตำบล ” บุกยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ไม่เอา รง.น้ำตาล KSL ” กลัวตายผ่อนส่ง

ชาวบ้านสามตำบล ” บุกยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ไม่เอา รง.น้ำตาล KSL ” กลัวตายผ่อนส่ง

 

ชาวบ้านสามตำบล ” บุกยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ไม่เอา รง.น้ำตาล KSL ” กลัวตายผ่อนส่ง

สระแก้ว-ชาววัฒนานคร บุกศาลากลางยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมารับเรื่องจาก นายเสริม หันทะยุง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำน้ำห้วยพะไย นายจรูญ ประกอบผล นายก อบต.ผักขะ นายวัลลภ วรนาม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว นายกองเงิน สวัสดิ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ผักขะ เป็นตัวแทน พร้อมชาวบ้านประมาณ 300 คน ในเขตพื้นที่บ้านห้วยพะไย หมู่ที่ 4 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดย นายเสริม หันทะยุง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำน้ำห้วยพะไย ห้วยพรหมโหด และคณะ ยื่นเอกสารรายชื่อแนบจำนวน 1,150 คนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหันทราย ตำบลผักขะ ตำบลหนองแวง ตำบลวัฒนานคร มีเรื่องที่จะขอร้องเรียนมายังท่าน โดยมีการรวมตัวประท้วงมีป้ายคัดค้านไม่เอาโรงงานน้ำตาลของบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มีโครงการจะก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล บริเวณบ้านน้อยห้วยพะไย หมู่ ๔ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีกำลังการผลิต 20.400 ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล บริเวณบ้านน้อยห้วยพะไย หมู่ ๔ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว กำลังการผลิต ๘๕ เมกะวัตต์

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ได้มีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลผักขะ หนองแวง วัฒนานคร หันทรายและบ้านด่าน อ.วัฒนานคร และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้ส่งตัวแทนประมาณ 10 คน ประกอบด้วย นายจรูญ ประกอบผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ,นายจรูญ แม่นปืน รองนายก อบต.ผักขะ, นายนนท์ คณิบุญ รองนายก อบต.ผักขะ ,นายเสริม หันทะยุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลหันทราย ,นายกองเงิน สวัสดิ์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลผักขะ ,นายสันติ เพ็ชรสุริยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลหันทราย และนายวัลลภ วรนาม ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว เมื่อรับเรื่องเพื่อเสนอโครงการ รายละเอียดต่างๆให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษา และการประเมินทางเลือกของโครงการ ผลิตน้ำตาลของบริษัทกว้างสุ้นหลีจำกัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล ที่บริเวณบ้านน้อยห้วยพระใย หมู่ 4 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

นายเสริม หันทะยุง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำน้ำห้วยพะไย ห้วยพรหมโหด กล่าวว่า จากรายละเอียดดังกล่าว บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็ดรั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสะแก้ว

ซึ่งข้าพจ้าและคณะ ในฐานะผู้จะได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างโรงนผลิตน้ำตาลนิวกว้างสู้นหลี และโรงไฟฟ้าชีวมวล ขอคัดค้านการก่อสร้างดังกล่าวบริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด มีพื้นที่ในการก่อสร้างจำนวน 1,652.76 ไร่ ซึ่ง จำแนกเป็นพื้นที่ตั้งโรงงานน้ำตาล 1,614.46 ไร่ ที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 38.30 ไร่ ซึ่งพื้นที่รอบ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงงานไม่มีการปลูกอ้อย มีแต่พื้นที่นาข้าว และปลูกพืชอื่นๆ เหตุผลที่บริษัทอ้างว่าจะมาสร้างเศษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน จึงเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเพราะ บริษัทเล็งเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น โดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงกร และในการวางผังเมืองของจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ได้อนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว นอกจกนั้นที่ตั้งดังกล่าว ในรัศมี 35 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการยังมีพื้นที่อ่อนไหวต่อ การก่อสร้างโครงการ (Sensitive area) ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ โรงเรียน จำนวน 9 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง
วัดจำนวน 11 แห่ง และ สำนักสงฆ์ ๑ แห่ง ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจำนวน ๓๒ หมู่บ้าน พื้นที่ ๕ ตำบล คือ ตำบลผักขะ ตำบลหนองแวง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร มีจำนวนประชากร 6,679 คนและ ตำบลหันทราย ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ มีจำนวนประชากร 3,624 คน

เรืออากาศโท ณัฐวุฒิ เติมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมสระแก้ว กล่าวว่า คณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการประชาคมชาวบ้านว่าจะเห็นหรือไม่เพื่อประกอบเรื่องการอนุญาตต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอพื้นที่โครการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ถ้าประชาคมผ่านจึงจะขออนุญาตให้ก่อสร้าง เพราะกาที่รจะก่อสร้างต้องผ่านกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบในพื้นที่ก่อน

นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสระแก้ว กล่าวว่าโรงงานอยู่ในระหว่างประชาคมชาวบ้านในบริเวณการก่อสร้าง ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการขออนุญาตการก่อสร้าง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ในกระบวนการ ดังกล่าวประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเสียก่อนจึงจะประกอบคำขอนุญาตในขั้นตอนต่อไป

ในกระบวนการดังกล่าว หลังจากการยื่นหนังสือแล้ว นายเสริมฯ กล่าวกับทีมข่าวว่า ทางกลุ่มได้ให้โอกาสทางราชการได้พิจารณาให้รอบครอบในผลกระทบต่อประชาชน พื้นที่ดังกล่าว แม้ว่าจะอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ตาม แต่เป็นเขตชุมชนประชาชนดำเนินวิถีชีวิตด้านเกษตรกร

ซึ่งนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าฯ รับเรื่องจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทำให้กลุ่มชาวบ้านทั้งสามตำบลพอใจแยกย้ายกันกลับไป

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน