กะปง จ.พังงา X-RAY โควิด-19 ลุยตรวจแรงงานพม่าในพื้นที่

กะปง จ.พังงา X-RAY โควิด-19 ลุยตรวจแรงงานพม่าในพื้นที่

กะปง จ.พังงา X-RAY โควิด-19 ลุยตรวจแรงงานพม่าในพื้นที่

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร อสม.เขตพื้นที่อำเภอกะปง จ.พังงา ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแรงงานพม่า ตามจุดที่พักอาศัย อาทิ สวนยางพารา โรงงาน และที่พักอาศัยตามจุดต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดร่วมกันบุกเข้าตรวจคัดกรองแรงงานพม่า ทั้งที่อยู่อาศัยก่อนหน้านี้และที่เดินทางเข้ามาใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด COVID-19 ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในประเทศพม่า พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติของแรงงานพม่าที่ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด.
ภาพ บุญชม ประกอบแสง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม