อำเภอวังน้ำเย็น “เตรียมรับมือ 7 วันอันตราย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ไร้ อุบัติเหตุ”

อำเภอวังน้ำเย็น “เตรียมรับมือ 7 วันอันตราย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ไร้ อุบัติเหตุ”

อำเภอวังน้ำเย็น ” เตรียมรับมือ 7 วันอันตราย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ไร้
อุบัติเหตุ ”

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ของที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับสถานการณ์ 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยมีการเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

โดยกำหนดให้มีช่วงควบคุมระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน เพื่อดำเนินการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปี โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่
โดยจัดตั้งศูนย์ปฎิบติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ.2564

และกำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และให้มีจุดตรวจหลัก ได้แก่ จุดตรวจหน้าวัดวังแดง หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น และ จุดตรวจสี่แยกคลองใหญ่ หมู่18 ตำบลทุ่งมหาเจริญ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักตามหลักบูรณาการร่วม ทั้ง 2 จุด แต่งตั้งชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ และ ตำบล อยู่ปฎิบัติภารกิจประจำศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทม. อบต. กฟภ. สภ. ในการเตรียมการจัดตั้งด่านตรวจหลัก การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายหยุดตรวจ/ชะลอความเร็ว ฯลฯ

นายอำเภอวังน้ำเย็น อยากจะให้อุบัติเหตุทางถนนทั้ง ในสายหลักและสายรองในช่วงปีใหม่ พ.ศ.2564 ของอำเภอวังน้ำเย็น เป็นศูนย์ในระหว่างที่ประชาชนสัญจรเดินทางกลับบ้านมาฉลองปีใหม่กัน และยังฝากเตือนสติให้ประชาชนในอำเภอวังน้ำเย็น ฉลองปีใหม่กันอย่างมีสติด้วย ซึ่งในวันนี้ก็ได้ประชุมซักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 นี้

ข่าว/โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม