ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี สำเร็จ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี สำเร็จ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี สำเร็จ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี ประกอบข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ.2563 จำนวน 1 คดี ผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จ คู่กรณีตกลงกันได้โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความ.

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม