เชียงราย-ส่งแรงงานเมียนมกลับประเทศที่ด่านพรมแดนแม่สาย

เชียงราย-ส่งแรงงานเมียนมกลับประเทศที่ด่านพรมแดนแม่สาย

ส่งแรงงานเมียนมกลับประเทศที่ด่านพรมแดนแม่สาย

เวลา 09.00 น.วันที่ 24 ธ.ค.63 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ที่จะส่งแรงงานชาวเมียนมากลับประเทศ ผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 โดยมีทูตแรงงานเมียนมา คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา หรือทีบีซี และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินการ ก่อนจะนำชาวเมียนมาทั้งหมดเดินทางไปที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 2 เพื่อทำตามพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

โดยแรงงานชาวเมียนมาได้ยื่นทำเรื่องเพื่อของเดินทางกลับประเทศผ่านช่องทางด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 82 คน แต่ได้เดินทางมาเพียง 72 คนเท่านั้น แยกเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ จำนวน 6 คน เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 คน ที่เหลือทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แรงงานชาวเมียนมาทั้งหมด ได้มีการดำเนินการเพื่อขอกลับประเทศมาก่อนหน้านี้แล้ว ไม่มีแรงงานชาวเมียนมาเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสียงหลังการระบาดของโควิด 19 ที่จังหวัดสมุทรสาครแต่อย่างใด ซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศเมียนมา ได้มีการตรวจคัดกรองโรคก่อนที่จะนำทั้งหมดส่งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และส่งมอบให้กับทางการเมียนมาต่อไป
//////////////////////////////

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม