ศาลจังหวัดพังงา จัดประชุมผู้ประนอมฯนอกสถานที่

ศาลจังหวัดพังงา จัดประชุมผู้ประนอมฯนอกสถานที่

ศาลจังหวัดพังงา จัดประชุมผู้ประนอมฯนอกสถานที่

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 น. ที่ห้องประชุม โรงแรม เลอ เอราวัณ อ.เมือง จ.พังงา นายประสงค์ บุญวิจิตร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา ได้จัดประชุมนอกสถานที่ ก่อนงานเลี้ยงพบปะ เสวนา สร้างสรรค์ความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของศาลจังหวัดพังงา มี นางจริยา อุยสุย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพังงา นายกิติศักดิ์ รักษ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพังงา 7 ท่าน ร่วมประชุม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกกับผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพังงา เพื่อสรุปผลการทำงานและปัญหาข้อขัดข้องของงานไกล่เกลี่ย ชี้แจงกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ การเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลจังหวัดพังงาหลังใหม่ และการมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรม ให้กับผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพังงา.
ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม