นครนายก – การทางพิเศษมอบผ้าหุ่มคู่ใจสู้ภัยลมหนาว

นครนายก – การทางพิเศษมอบผ้าหุ่มคู่ใจสู้ภัยลมหนาว

นครนายก – การทางพิเศษมอบผ้าหุ่มคู่ใจสู้ภัยลมหนาว

ทางการพิเศษมอบผ้าหุ่มคู่ใจสู้ภับลมหนาวให้ประชาชนตำบลบ้านนา 5,000 ผืน

ที่นครนายก ณ หอประชุม อำเภอบ้านนา อ .บ้านา จ.นครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา มอบหมายให้
นายณเดชน์ จินดาพรหม ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านนาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าหุ่มการทางพิเศษคู่ใจสู้ภัยลมหนาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมมอบให้แก่ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทั้ง10 ตำบล มารับมอบ

นายณเดชน์ จินดาพรหม ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านนา กล่าวว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดโครงการ การทางพิเศษคู่ใจสู้ภัยหนาวประจำปีงบประมาณ 2564 มีจัดหาผ้าห่มจำนวน 5,000 ผืน ให้จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครนายก แต่จัดสรรให้อำเภอบ้านนา จำนวน 1,500 ผืน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านนาที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนผ้าหุ่ม อำเภอบ้านนาจึงจัดมอบผ้าห่มในโครงการดังกล่าว โดยจะมอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปจัดแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายตามรายชื่อที่ได้สำรวจ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 10 ตำบลในอำเภอบ้านนาโดยแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มเด็กไร้การอุปการะ ในการมอบผ้าหุ่มในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิผู้ที่เข้ารับมอบพร้อมกำชับให้สวมแมท จัดตั้งเก้าอี้เว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารสุขเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ที่จะกำลังแพร่ระบาดรอบ 2 อย่างเคร่งครัด ..

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม