กาญจนบุรี กองทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี ทำบุญวันปีใหม่และมอบของขวัญให้กับหน่วยขึ้นตรงและกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

กาญจนบุรี กองทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี ทำบุญวันปีใหม่และมอบของขวัญให้กับหน่วยขึ้นตรงและกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

กาญจนบุรี กองทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี ทำบุญวันปีใหม่และมอบของขวัญให้กับหน่วยขึ้นตรงและกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันนี้ 25 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรีบรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ประธานในพิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2564 พร้อมมอบของขวัญและกล่าวอวยพรปีใหม่กับกำลังพล โดยมี ผู้บังคับหน่วยและกำลังพล สังกัด กองพลทหารราบที่ 9 ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ตามดำริของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ให้จัดหาของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพล ในกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 หน่วยขึ้นตรงและหน่วยควบคุมทางยุทธการกองกำลังสุรสีห์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประกอบด้วย กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กองบัญชาการกองกำลังสุรสีห์ และกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 2 กองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังสุรสีห์ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 และกรมทหารพรานที่11โอกาสนี้ได้อวยพรปีใหม่แก่หน่วยขึ้นตรง ก่อนเดินเยี่ยมทักทายกับหน่วยขึ้นตรงที่ไปร่วมในครั้งนี้./
/////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม