ราชบุรี – ทหารทัพพระยาเสือ คุมเข้มตลอดแนวชายแดนช่วงเทศกาลปีใหม่

ราชบุรี – ทหารทัพพระยาเสือ คุมเข้มตลอดแนวชายแดนช่วงเทศกาลปีใหม่

ราชบุรี – ทหารทัพพระยาเสือ คุมเข้มตลอดแนวชายแดนช่วงเทศกาลปีใหม่

ตามนโยบายสั่งการของ พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ได้มอบหมายให้กองกำลังป้องกันชายแดน เพิ่มความเข้มงวดการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดน ในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2564

ล่าสุดวันนี้(25 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ได้เข้าเน้นย้ำกำลังพล ห้ามไม่ให้มีการลักลอบผ่านเข้า–ออก บริเวณช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนโดยเด็ดขาด โดยให้เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนจ.ราชบุรี และ เพชรบุรี ซึ่งมีระยะทางรวม 193 กิโลเมตร โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติที่มีแหล่งชุมชน หรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน พร้อมทั้งให้นำโดรนบินลาดตระเวนทางอากาศ บริเวณพื้นที่เสี่ยง และเพิ่มระบบไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการตรวจการณ์ในเวลากลางคืน

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ จุดชมวิวต่างๆ ให้นำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ที่จะมาท่องเที่ยว ในห้วงวันหยุดยาวเทศการปีใหม่ 2564

ส่วนในพื้นที่ติดแนวชายแดน ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอชายแดน เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทั้งในเส้นทางหลัก และในภูมิประเทศ พร้อมทั้งเข้าประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ ถึงพิษภัยของโรคติดต่อโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน ตลอดจนขอความร่วมมือช่วยเป็นหูเป็นตา ในการแจ้งเบาะแส กลุ่มบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองให้กับเจ้าหน้าที่

///////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม