นครนายก-เทศบาลขอปิดตลาดสดเพื่อทำความสะอาดและฆ่าไวรัสโคโรน่า -19

นครนายก-เทศบาลขอปิดตลาดสดเพื่อทำความสะอาดและฆ่าไวรัสโคโรน่า -19

นครนายก เทศบาลขอปิดตลาดสดเพื่อทำความสะอาดและฆ่าไวรัสโคโรน่า -19
เทศบาลเมืองนครนายก ติดป้ายประกาศขอปิดตลาดสด 2 วัน เพื่อทำความสะอาดและดำเนินการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อจำนวน 1 ราย
ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก ถนนสันคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายยงยศ อิสระเสนารักษ์ นายกเทศบาลเมืองนครนายก ได้ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสายและติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดทางเข้าตลาดสดทั้ง 3 จุดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 ตั้งแต่วันที่ 26- 27 ธันวาคม 2563 โดยให้เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขเทศบาลเมืองนครนายก ทำความสะอาดล้างพื้นผิวถนนและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 เป็นเวลา 2 วัน เนื่องจากผลตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 พบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน 1 รายเป็นผู้ป่วยอำเภอเมืองนครนายก
ด้วยเทศบาลเมืองนครนายกได้ปิดประกาศสถานการณ์เผยแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 ในจังหวัดสมุทรสาคร และพบผู้ติดเชื้อสะสมจำนวนมาก ซึ่งจากข้อเท็จจริงพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการขายสัตว์น้ำและอาหารทะเลสด-แห้งในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 เทศบาลเมืองนครนายก จึงขอปิดตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก เพื่อทำความสะอาดและดำเนินการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 2 วัน โดยทางเทศบาลเมืองนครนายกจะปิดตลาดและทางเข้าทุกเส้นทาง ตั้งแต่บริเวณถนนสันคูเมือง แยกโรงรับจำนำ แยกจ่าดม ถึงสหกรณ์การเกษตร หลังแฟลตตำรวจ และบริเวณห้องสมุดประชาชนเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม