สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน

สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน

กาญจนบุรี สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ละชุมชนได้รับอย่างสูงสุด

วันนี้ 29 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสมาคมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสุวรรณ พูลทรัพย์เจริญ นายกสมาคมศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปกครองจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีและพัฒนาการอำเภอทั้ง13 อำเภอจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป./
///////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม