จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ ริมทางหลวงหมายเลข 11 กม.ที่ 328 ทิศใต้ของอุโมงค์วังสีสูบ ปากทางเข้าวัดศรีธาราม หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกทื่ 35 พล.ต.ต.ไชยา สุนทรกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผวจ.อุตรดิตถ์ พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายจรัล กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางลัดดา โพธิตุ้ย ผอ.คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนารีรัตน์ สุขเอม ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ บริษัทประกันภัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ หอการค้า และ วายอีซีจังหวัดอุตรดิตถ์ ทหาร ตำรวจ อาสารักษาดินแดน มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ มูลนิธิกู้ภัยวัดหมอนไม้ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 และ2 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในพิธีปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันนี้ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่นเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีการจัดงานตามประเพณีและงานรื่นเริง ตามชุมชนเกือบทุกพื้นที่ รวมทั้งประชาชนจะเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยอื่นๆ ที่จะเกิดแก่ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้บูรณาการในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐตำรวจ ทหาร พลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กร การกุศล สมาชิกอาสารักษาดินแดน สมาชิก อปพร. และประชาชนจิตอาสาในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการสื่อสาร โดยเน้นหนักการให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยได้จัดตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 18 จุด ในพื้นที่ 9 อำเภอ จุดบริการบูรณาการร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ริมทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 อุตรดิตถ์ ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จุดบริการประชาชน จำนวน 3 จุด และด่านชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง คาดว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลา ของการรณรงค์ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ซึ่งในการปฏิบัติงานทั้ง 7 วันเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานจะปฏิบัติงานโดยไม่มีวันหยุด


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม